Klub Mlądz - Z tradycja na co dzien, zespół ludowy, świetlica, koła zainteresowań

Kalendarium

Oferta zajęć stałych

Oferta edukacyjna

Koło teatralne "Jaskółeczka"

Plastyka

Warsztaty Kreatywności

Sekcja wikliny

Zespół "Mlądz"

Izba regionalna

KONTAKT

FACEBOOK

Konkurs Plastyczny

Konkurs Plastyczny

I KONKURS PLASTYCZNY NA LUDOWEGO PPAJĄKA " CO MA SŁOMA DO PAJĄKA?"

1. W konkursie mogą brać udział: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne, placówki kultury, kluby i ogniska wychowawcze.

2. Praca może być wykonana przez grupę liczącą od 1 do 5 osób.

3. Każda placówka może zgłosić po trzy prace w każdej spośród następujących kategorii wiekowych:

-przedszkola i klasy "0"

-szkoły podstawowe ( klasy I-III)

-szkoły podstawowe (klasy IV-VII)

- gimnazja

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej nawiązującej do tradycji " Pająków Ludowych", z zachowaniem nieprzekraczalnej wielkości 1m sześciennego.

5. Zgłoszenia pisemne w formie czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa, należy składać do dnia 17.11.2017r. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Organizatora (Klub Mlądz, ul .Majowa 202), przesyłać pocztą na adres Organizatora ( Klub Mlądz, ul. Majowa 202, 05-400 Otwock) lub wysyłać drogą mailową na adres: mladzock@gmail.com.pl

6. Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 08.12.2017r. do Klubu Mlądz, ul. Majowa 202, 05-400 Otwock.

7. Ocenianie:

      Jury oceniać będzie:

- samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawców

-nawiązanie do tradycji ludowych

-wykorzystanie naturalnych materiałów

-staranność wykonania

8. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród nastąpi dnia 17.12.2017r o godz.18:00 w Klubie Mlądz, w trakcie "Wieczoru Kolęd"

9. Praca zdobywców pierwszego miejsca zawiśnie w " Chacie Mlądzkiej"

CELE KONKURSU

 • pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
 • wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
 • rozbudzanie kapitału kulturowego uczestników
 • zaznajamianie uczestników z tradycją i obrzędami polskimi
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu róznych technik plastycznych

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • Zgłoszenia udziału można dokonać tylko na Karcie Uczestnictwa
 • Obowiązuje jedna karta dla jednego przedsięwzięcia/jednego zespołu.
 • Karta Uczestnictwa powinna być wypełniona drukowanymi literami.
 • Przedsięwzięcia nie posiadające Karty Uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
 • Uczestnicy są zobowiiązani do odbioru prac w terminie wskazanym przez Organizatora.
 • Organizator nie pokrywa kosztu przejazdów uczestników.
 • Uczestnicy przeglądów i konkursów wyrażają zgodę na rejestrację występów ( fotograficzną i audiowizualną) oraz wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów do celów promocyjnych imprezy.
 • Warunkiem odebrania nagród jest uczestnictwo w konkursie laureatów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jury przyznaje nagrody w konkursach i przeglądach z uwzględnieniem kategorii wiekowych. W przypadku nie osiągnięcia przez wykonawców odpowiedniego poziomu Jury zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureatów wszystkich trzech miejsc w danej kategorii.

Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądach i konkursach zostaną uhonorowane przez Organizatora pamiątkowymi dyplomami.

 

INFORMACJE

Klub Mlądz

05-400 Otwock,ul .Majowa 202

tel. 22 788 45 71

mladzock@gmail.com.pl

Copyright Klub Mlądz © 2007. Projekt i realizacja: Proconnectia