Klub Mlądz - Z tradycja na co dzien, zespół ludowy, świetlica, koła zainteresowań

Kalendarium

Oferta zajęć stałych

Oferta edukacyjna

Koło teatralne "Jaskółeczka"

Plastyka

Warsztaty Kreatywności

Sekcja wikliny

Zespół "Mlądz"

Izba regionalna

KONTAKT

FACEBOOK

Konkurs Plastyczny

Izba regionalna

 

KULTURA LUDOWA REGIONU KOŁBIELSKIEGO

Do lat 60-tych XXw. na terenie powiatu otwockiego istniały dwa ośrodki folkloru i kultury ludowej: Powiśle garwolińsko-otwockie i region kołbielski.

Powiśle garwolińsko-otwockie słynęło dawniej z ośrodków garncarskich i wikliniarskich. Niestety, ani rzemiosło , ani tamtejsze stroje nie zachowały się do dnia dzisiejszego.

Ciągle żywą kulturę ludową można natomiast odnaleźć w regonie kołbielskim. Region ten obejmuje swoim zasięgiem wsie w dolinie Świdra pomiędzy Wolą Karczewską i Dłużewem. Na północy sięga po Mińsk Mazowiecki i Siennicę, na południu zaś po Regut i Zabieżki.

Region kołbielski dawniej słynął z szeroko rozwiniętego tkactwa. W większości domów tkano materiały na ubrania, chodniki i narzuty. Dziś sztuka ta nie jest już tak popularna, ale nadal można spotkać kobiety, które wykonują tradycyjne stroje kołbielskie. Strojów tych używają głównie zespoły regionalne, choć zdarza się , że noszą je także starsze mieszkanki regionu głównie w niedziele i święta religijne ( przede wszystkim w czasie procesji na Uroczystość Bożego Ciała).

Na omawianym obszarze można jeszcze spotkać stare, drewniane chałupy, niektóre kryte strzechą. Powszechne były tu zagrody na planie kwadratu bądź prostokąta, z osbno stojącymi budynkami. Domy mieszkalne budowano frontem do drogi, natomiast zabudowania gospodarcze w głębi podwórza. Chaty były jednotraktowe i szerokofrontowe, z równą ilością izb po każdej stronie sieni. Belki ścianlączone były w tzw. jaskółczy ogon. Dachy często miały formę naczółkową, ale można spotkać również dachy czterospadowe ze schodkowanymi narożnicami oraz dwuspadowe z naczółkiem.

Jesienią 2006 roku z inicjatywy dyrektora Otwockiego Centrum Kultury i zaangażowaniu pracowników powstała na terenie obiektu Klub Mlądz w Mlądzu przy ulicy Majowej 202 rekonstrukcja chaty wiejskiej. Chata mlądzka jest tylko namiastką oryginalnej chaty ze względu na swoje skromne wymiary. Niemniej jednak została bardzo precyzyjnie zagospodarowana, przybliżjac dawny charakter wnetrza chaty wiejskiej.W chacie zostały zgromadzone eksponaty, które kiedyś były uzywane w życiu codziennym.

Dla przybliżenia zwiedzającym zabudowy chaty wiejskiej pracownicy Klubu Mlądz wykonali makietę, która jest odwzorowaniem dawnej zabudowy.

Otwockie Centrum Kultury Klub Mlądz udostępnia chatę do zwiedzania, zapewniajac merytoryczną  prezentację dotyczącą obrzędów, wykorzystywania naczyń i urządzeń do rękodzielnictwa. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne dla szkół.

Bliższe informacje i zapisy na spotkania są do uzyskania w biurze Klubu Mlądz pod numerem telefonu: 22/788 45 71

 

Widok na chtę z zewnątrz.

                                                                                                  Część kuchenna.

                                                                                    Pokój z ołtarzykiem domowym.

                                                                                                          Część gospodarcza.

Łóżko, obrazy i kołyska

 

MAKIETA CHATY WIEJSKIEJ.

Copyright Klub Mlądz © 2007. Projekt i realizacja: Proconnectia